samuel-scalzo-iqGtaQnk3VM-unsplash.jpg

הערכות שווי לנכסי מקרקעין

משרדנו מבצע הערכות שווי טרום רכישה/מכירה עבור כל סוגי נכסי המקרקעין, לרבות: צמודי קרקע, בנייה רוויה, משרדים, תעשייה, מסחר, מבני ציבור, מלונאות, קרקעות ועוד.

הערכות השווי כוללות סקירה ובחינה של היבטים רבים: סביבת הנכס, המצב התכנוני, המצב המשפטי, רישוי הבניה, מצבו הפיזי של הנכס, ליקויי בנייה, זכויות קיימות וזכויות בניה בלתי מנוצלות, חריגות, השוואת עסקאות וניתוח מחירי שוק. כמו כן קיימים היבטים נוספים בהתאם לסוגו ואופיו של הנכס הנלקחים בעת ביצוע אומדן השווי.

צרו קשר

טלפון: 052-6543498

כתובת: מושב מצליח, השעורה 290

מייל: zivc.zc@gmail.com

האתר נבנה ע"י לין - Lin.co.il

  • Facebook

© 2020 כל הזכויות שמורות לזיו כהן שמאי מקרקעין.