זיו כהן הינו מרצה במרכז ללימודי שמאות , מתמחה במגזר החקלאי והחלטות רמ"י.