ערבי עיון בשיתוף בעלי נחלות לצד עורכי דין ואנשי מקצוע רלוונטים מהתחום. במהלך הערב בעלי הנחלות לומדים על החלטות רמ"י, מצב המשפטי לפני ואחרי היוון הזכויות, ואומדני תשלומים בעת כל ההליך.