Go Team

פרופיל חברה

ZC שמאות מקרקעין מעניקה ללקוחותיה מעטפת שירותים רחבה ומגוונת וייעוץ מקצועי בכל סוגי המקרקעין. הערכות שווי טרום רכישה/מכירה לרבות: צמודי קרקע, בנייה רוויה, משרדים, תעשייה, מסחר, מבני ציבור, מלונאות, קרקעות ועוד.

התמחות המשרד היא במגזר החקלאי, הערכות שווי לנחלות, פיצול מגרש מנחלה (פרצלציה), השגות על שומות רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), הפחתת מס היטל השבחה, יישום החלטת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מס' 1591 (לשעבר).

פעילות המשרד היא מול מגוון רחב של לקוחות, ארגונים וחברות מהמגזר העסקי, מהמגזר הפרטי, ומשתף פעולה עם מיטב המומחים בתחום המקרקעין, ביניהם, עורכי דין, אדריכלים, יזמים, אגודות שיתופיות, בעלי נחלות, ולקוחות פרטיים.

כמו כן משרדינו מעניק ליווי מלא בהליך שמאי מכריע והשגות על שומות של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) וכתיבת חוות דעת לבית משפט במגוון תחומים. כלל חוות הדעת נערכות בהתאם לתקינה השמאית.

אנו הולכים עם לקוחותינו יד ביד לכל אורך הדרך ומעניקים ליווי ושירות אישי ומסור, תוך הקפדה על מקצוענות בלתי מתפשרת, שקיפות ושיתוף מלא וקשוב בכל עת מול הלקוח.